Budi Davalac Krvi

U savremenoj terapiji samo 10% uzetih jedinica krvi se koristi kao puna krv. Radi što bolje iskorišćenosti jedinica krvi se deli na komponente koje se koriste kod mnogobrojnih stanja koja to zahtevaju.