Budi Davalac Krvi

Tipizacija tkiva kao preduslov transplantacije

Preuzeto sa www.MojNoviSad.com

Za samo četiri sata, u Zavodu za transfuziju krvi urade kompletnu tipizaciju tkiva, neophodnu za transplantaciju organa. Zbog najsavremenijih metoda i velike tačnosti analiza, Zavod je nedavno dobio međunarodnu resertifikaciju Evropske federacije za imunogenetiku EFI.

Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine ima akreditaciju od 2010. godine, a od tada svake godine sa uspehom dobiju i reakreditaciju. Poslednju, koja traje godinu dana, dobili su krajem septembra.

prof. dr Svetlana Vojvodić

Rukovodilac laboratorije i načelnica Službe za laboratorijsku dijagnostiku Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine profesorka dr Svetlana Vojvodić kaže za portal mojnovisad.com da se za svaku obnovu sertifikata uvode novine.

– Po broju i vrsti sertifikovanih analiza smo vodeći u regionu, na prostoru bivše Jugoslavija i Balkana. Radimo najnovije HLA tipizacije sa visokom rezolucijom, sa veoma velikom tačnošću radimo podudarnost u tkivno-podudarnim antigenima (HLA). Analize su od velikog značaja za transplantaciju tkiva i organa, jer nađemo najpodudarnijeg donora, čime se obezbeđuje najveći uspeh transplantacije – objašnjava profesorka Vojvodić.

Za uspeh transplantacije važna je i preciznost u HLA antitelima, ali i brzina kojom se urade analize.

– Za četiri sata se uradi tipizacija i dobije se rezultat. Planiramo da iduće godine uvedemo i neke nove tehnike, kako bismo postupak još više ubrzali. Ovaj posao radi naš tim koji ima četiri čoveka i koji je na raspolaganju neprekidno, 24 sata i svih 365 dana godišnje, jer se nikada ne zna kada će se naći potencijalni donor, a analize moraju odmah da budu urađene. Tu smo i danju i noću, jer nekada hitno treba da se uradi analiza, a mi je obavimo u kratkom roku i uz veliku preciznost – navodi dr Vojvodić.

tehničar Dragica Strajnić

Rezultati koje dobija Zavod za transfuziju krvi za analize tipizacije tkiva proverava se u drugim centrima u Evropi. Odatle im se šalju uzorci, koje novosadska ekipa analizira.

– Sva ta testiranja iz inostranstva ponavljamo, kako bismo dobili resertifikat. Prvi put smo sertifikat dobili 2010. godine i tada smo bili prva akreditovana laboratorija u Srbiji. U Novom Sadu i Vojvodini smo jedina laboratorija koja radi ovakve analize.

Dnevno i 20 analiza tipizacije tkiva Svake nedelje u laboratoriji urade analize tipizacije tkiva za oko 20, pa i do 30 osoba. Broj analiza zavisi od potencijalnih donora. Rade analize i za srodnike i za  pacijente, a nekada se dešava i da samo u jednom danu urade 20 analiza.

Analize koje rade u Zavodu koriste se ne samo kada je u pitanju tipizacija tkiva za doniranje organa, nego i kao pomoćna dijagnostika pojedinih oboljenja, jer su HLA antigeni udruženi sa drugim bolestima.

dr Dušica Ademović Saznanić

– Koristi se kod šećerne bolesti, antriloznog sponzilitisa, celijakije, spondiloartritisa i više od 500 bolesti. Analize radimo u različite svrhe. Možemo da otkrijemo veliki broj alela, klasa gena i genetsku varijantu – kaže dr Vojvodić i objašnjava da su alele genetske varijacije u HLA sistemu, a ima ih više od 9.000.000.

Analiza tipizacije tkiva je od velikog značaja kliničkim lekarima, jer sa tim rezultatima utvrđuju relativni rizik koji nose geni za određenu bolest. Tako se olakšava postupak postavljanja dijagnoze, a samim tim i terapije.

Četvoročlani tim Pored profesorke dr Svetlane Vojvodić, tim Laboratorije za tipizaciju tkiva čine još i dr Dušica Ademović Sazdanić i tehničari Dragica Strajnić i Ana Lulašić.

Nema donošenja odluke o transplantaciji, dok se ne urade tipizacija tkiva i prateće analize „kros meč“. Laboratorija radi i genotipizacije, krvne grupe pacijenata, specifične trombocitne gene HPA, specifične neutrofilne gene HNA, detekciju antitrombocitnih antitela, detekciju antitela, genotipiziranje na svim krvnim ćelijama, čitav spektar analiza koji nema u blizini Novog Sada, a takvih laboratorija nema ni u Sloveniji i Hrvatskoj.

tehničar Ana Lulašić

Preuzeto sa : MojNoviSad.com