Budi Davalac Krvi

Davanje trombocita (trombocitafereza) je postupak prikupljanja trombocita pomoću separatora krvnih ćelija.

Možeš dati trombocite …

… ukoliko zadovoljavaš kriterijume za klasično davanje krvi
… ako imaš između 18 i 60 godina
… ako imaš preko 60 kg
… ako je prošlo 2 meseca od klasičnog davanja krvi
… na svakih 15 dana

Proces davanja trombocita

Pre davanja trombocita se od davaoca uzima krv na analizu i rade se dodatni lekarski pregledi. Kada se ustanovi da možete dati trombocite zakazuje se termin za davanje. Sam proces traje oko 90 minuta u ugodnoj atmosferi.

Trombociti se mogu davati na svakih 15 dana tj. 2 meseca posle klasičnog davanja krvi.

Ovaj vid davanja krvi zamenjuje 6-7 regularnih davalaca te je u slučaju retkih krvnih grupa kao i povećanih potreba za trombocitima nezamenjiv.

Preuzmi flajer >>>