Budi Davalac Krvi

”Tečni” deo krvi se nadoknadi iz rezervi za tridesetak minuta, a ćelijski elementi za 30 do 60 dana. Najsporije se nadoknađuje gvožđe i zato je razmak između dva davanja 3 do 4 meseca.