Budi Davalac Krvi

Krv mogu dati sve zdrave osobe :

  • ako su zdrave i dobro se osećaju
  • ako imaju između 18 i 65 godina
  • ukoliko zadovoljavaju granične vrednosti hemoglobina
  • svaka 4 meseca (osobe ženskog pola) i svaka 3 meseca (osobe muškog pola)
  • nakon primene INAKTIVNE vakcine (virus gripa)

Preuzmi flajer >>>