Budi Davalac Krvi

Rezultati iz 2012. i planovi za 2013. godinu

Juče je u prostorijama Crvenog krsta Vojvodine održan sastanak sa Sekretarima Organizacija Crvenog krsta na čijoj teritoriji Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuje akcije davanja krvi. Na samom sastanku su prikazani rezultati u davalaštvu krvi iz 2012. godine, koji su pokazali da su i pored manjeg broja davanja sve klinike i bolnice bile snabdevene dovoljnim količinama krvi. Dodatno podatak koji nas u ovo uverava jeste količina krvi koja je bila veća u 2012. u odnosu na 2011. godinu a iz razloga upotrebe kesa za prikupljanje krvi od 450 ml.

Savetovanje sa Sekretarima CK Vojvodine

Sad već tradicionalno Savetovanje Sekretara je okupilo preko 40 Sekretara organizacija Crvenog krsta iz cele Vojvodine. Radilo se na temama kvalitetnije komunikacije kroz nove programe a u kontekstu organizovanja akcija davanja krvi i edukacije i motivacije stanovništva na davanje krvi. Organizatori su bili Crveni krst Vojvodine i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja. Edukativni deo programa je vodio Josip Bošnjaković iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.

Seminar za volontere oktobar 2012

U Hotelu ”Norcev” na Fruškoj gori je održan seminar za volontere ”Naučimo kako druge da naučimo”. Crveni krst Novog Sada i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine organizuju ovakav vid seminara više puta godišnje sa ciljem da se edukuje što veći broj volontera. Polaznici su imali prilike da nauče sve bitne stvari vezane za davanje krvi kao i određene komunikacione i motivacione modele koji će im pomoći u daljem radu.