Budi Davalac Krvi

Svakog 14. juna širom sveta se održavaju aktivnosti koje imaju za zadatak zahvalnost svim ljudima dobre volje koji daju deo sebe za spas drugih. 14. jun se slavi u čast rođendana Karla Landštajnera koji je otkrio ABO krvno grupni sistem.

Karl Landštajner je bio austrijski biolog i fiziolog koji je živeo od 1868 do 1943. Za svoje otkriće ABO krvno-grupnog sistema je 1930. godine dobio Nobelovu nagradu.
Međunarodni dan davalaca krvi, počevši od 1995. godine, a Svetski dan zdravlja od 2000. godine, tematski su uglavnom bili fokusirani na bezbednoj krvi. Prvi Svetski dan davalaca krvi obeležen je 14. juna, 2004. godine. Sve ranije sprovedene inicijative i veoma rasprostranjeno interesovanje za ovu oblast, doveli su do usvajanja Rezolucije WHA58.13, na Svetskoj zdravstvenoj skupštini (World Health Assembly / SZS) održanoj 2005. godine, kada je Svetski dan davalaca krvi ustanovljen kao dogadjaj koji će se obeležavati jednom godišnje, i kada je upućen poziv svetskoj javnosti za najširu moguću medjunarodnu podršku. Ova rezolucija je upućena svim medjunarodnim organizacijama i agencijama koje se bave bezbednošću krvi na globalnom planu, kao poziv na saradnju i davanje podrške promociji Svetskog dana davalaca krvi.